Temat: Leasing w rachunkowości i prawie podatkowym – warsztaty praktyczne

Cel szkolenia: Kompleksowe omówienie leasingu od strony korzystającego.

Szkolenie kierowane jest do:

 • księgowych praktyków, pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę,
 • kandydatów na biegłych rewidentów,
 • kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Szkolenie ma charakter przekrojowy. Obejmuje nie tylko problematykę prawa bilansowego ale również kwestie dotyczące prawa podatkowego, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Zajęcia przybierają formę warsztatów zawierających około 20 aplikacji pochodzących z praktyki zawodowej prowadzącego. Jednym z elementów szkolenia jest przekształcanie umowy podatkowego leasingu operacyjnego na bilansowy leasing finansowy.

Program szkolenia:
 1. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEASINGU
  1. Istota leasingu.
  2. Obowiązek sprawozdawczy z przepływów pieniężnych (podmioty zobligowane).
  3. Leasing w Kodeksie cywilnym.
 2. LEASING W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM
  1. Podatkowa klasyfikacja leasingu - leasing operacyjny a leasing finansowy.
  2. Zasady ustalania wartości początkowej
  3. Przychody i koszty dotyczące transakcji leasingu
  4. Sposoby zakończenia umowy.
  5. Korzyści umowy leasingowej.
 3. LEASING A PODATEK VAT
  1. Usługa, a dostawa towarów.
  2. Szczególne zasady odliczania podatku VAT.
 4. LEASING W PRAWIE BILANSOWYM
  1. Zasady klasyfikacji leasingu w prawie bilansowym.
  2. Kolizja przepisów podatkowych i księgowych.
  3. Leasing operacyjny, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
  4. Leasing finansowy:
   1. Początkowe ujęcie, zasady wyceny.
   2. Bieżąca wycena, zasady rozliczania kosztów finansowych i naliczania amortyzacji.
   3. Ewidencja transakcji leasingu.
   4. rezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacji o leasingu.
  5. Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
   1. Nabycie i zbycie środków trwałych.
   2. Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
 5. PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY – PRZEKSZTAŁCENIE PODATKOWEGO LEASING OPERACYJNY NA BILANSOWY LEASING FINANSOWY.
 6. LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
  1. Korzyści leasingu operacyjnego w ustawie o podatku dochodowym.
  2. Maksymalizacja korzyści w podatku od towarów i usług.
  3. Ustalanie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu.
 7. LEASING NIERUCHOMOŚĆI I LEASING ZWROTNY
  1. Podatkowe regulacje leasingu nieruchomości.
  2. Szczególne zasady ewidencji leasingu zwrotnego.
 8. LEASING A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 9. KORYGOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Badanie sprawozdania finansowego a reklasyfikacja umowy leasingu
  2. Zasady korygowania sprawozdania finansowego.
 10. INDYWIDUALNE KONSULTACJE


Prowadzący:

Paweł Sałdyka- praktyk, autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książki „Rachunek przepływów pieniężnych. Techniki sporządzania”. Doświadczenie zdobył w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych.

Cena szkolenia: 380 zł
Termin: 30 lipiec 2010
Liczba godzin: 8h lekcyjnych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz poczęstunek


 • powrót


 • Zgłoszenie na szkolenie

  pobierz
  CUMULUS